Branschen behöver licensen

Allt eftersom tiden snabbt fortskrider, behöver även vår bransch följa flödet och dess utveckling. Frisörlicensen är framtagen för att förändra, förbättra och påverka vår bransch.

Här kommer några viktiga argument om frisörlicensen som ni gärna få ta med er.

Frisörlicensen bidrar till:

PROFESSIONELL OCH LÖNSAM BRANSCH
– Garanterar utbildning och behörighet
– Intygar seriöst företagande
– Höjer statusen och bevarar hantverket

POLITISK PÅVERKAN
– Krav på licens för att få arbeta som frisör
– Få bort oseriösa aktörer
– Konkurrens på lika villkor, ökad lönsamhet

VI GÖR DET MÖJLIGT TILLSAMMANS!
– Alla behöver medverka till förändring, vi behöver bilda majoritet
– Du behövs, din ansökan räknas
– Nu har vi möjlighet att förändra, var med och påverka!